Dokumentation

Oplysninger sendt af Carl Rosenberg, november 2006
 

Nedenstående Rasmus Lucas er formentlig barnebarn af Willum Lucassen, købmand, rådmand i Odense 1606-1617, f. i Amsterdam, d. 1617 i Odense og Barbara Arntsdatter, som var datter af Arnt Pedersen, f. i Westphalen, d. 1611, købmand, kirkeværge for Gråbrødre kirke, arvinger fragik arv og gæld og Anne Jørgensdatter Friis, d.a. Jørgen Hansen Friis, borgmester i Odense og Barbara Pedersdatter Bonde

 

C1. Rasmus Lucas (sen), skomager, oldermand i Odense, d. Odense 18.01.1716 (skifte Odense by 25.02.1716); g. Odense ca. 1667 Johanne Bertelsdatter (skifte Odense by 20.04.1725)( 1g. ca. 1665 Rasmus Basse, skomager i Odense), d.a. sgpr. i Assens Bertel Ludvigsen (Tisdorph) og Marie Poulsdatter, præstedatter fra Assens/Kærum
 

D3. [2] Niels Rasmussen Lucas, skomagermester 1705 i Nedergade, bgr. 17.04.1742 (skifte Odense by 27.07.1742); 1g. Bodil Ibsdatter (skifte Odense by 15.05.1716), 2g. Karen Lauridsdatter, boende Nedergade 28, 819 (50), f.ca. 1693, bgr. 06.08.1764 (skifte Odense by 07.08.1764), søster til sognepræst i Nim 1750-1790 Hans Schytte
 

E7. [2] Rasmus Lucassen, 1764 Nim kro i Jylland, f. Odense F 00.03.1725, d.e. 1764; g. Anneken Jørgensdatter, af 15 børn overlevede 2 (2g. Nim 1787 Simon Johan Bødker), FT1787 Nim enke og gårdbeboer, d.a. Jørgen Nielsen og Ellen Hansdatter
 

F1. Ellen Cathrine Rasmusdatter Lucassen, f. Nim 1764; g. Nim 1786 Anders Pallesen, FT1787 Skørring mølle, Sønderhald hrd., Randers amt møller og landmåler assistent, FT1801 Aggersborg husmand og færgemand, 1828 landmåler boende Nørreøre i Brovst sg., f.ca. 1754, d. Røgild 13.07.1831 (skifte Hvertbo hrd. Hjørring amt 15/16.07.1831)
 

Henrich Tisdorph:

A1. Michel Henrichsen Tisdorph, sgpr. 1590-98 i Roager (Hviding hrd., Haderslev Amt), kantor i Haderslev o. 1579
 

B1. Ludvig Michelsen Tisdorph, sgpr. Vor Frue, Odense, f. 1595, student fra København 1613; g. Maren Nielsdatter Let , d.a. købmand i Odense Niels Jacobsen Let, kbm. i Odense, d.f. 1607 og Karen Jørgensdatter
Let
 

C1. Bertel Ludvigsen, sgpr. i Assens, f. 21.08.1638, d. 0?.12.1719, student fra Odense; g. Marie Poulsdatter, d.a. Poul Andersen (1585-1640), f. i Kerteminde, sgpr. i Assens/Kjærum og Margrethe Jensdatter Bang, d. 12.06.1654, d.a. borgmester i Assens Jens Bang og Mareke Friisdatter, af (Egern-)Friis
 

D1. Johanne Berthelsdatter, g. Rasmus Sørensen Lucas = Rasmus Lukassen, jf. Odense borgerskabsprotokol 30.11.1671, skomager¬mester, oldermand i Odense, d. 1716, g.m. f. 1682. (Iflg. Sct. Kunds kirkeregnskab 1682, 02.06 betalte Rasmus Lucassen skomager for stolestade i Sct. Knud til sin hustru Johanne Berthelsdatter)